Boliglån

Planlegger du å søke om boliglån? Da gjelder det å vite hvilke kriterier du må oppfylle for å realisere planene dine om boligkjøp.

Her hos boliglan.no finner du svar på det meste. Vi hjelper deg også med å innhente lånetilbud fra flere banker ved hjelp av våre samarbeidspartnere.

Rente varierer og settes individuelt. Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

boliglån

Hva er et boliglån?

Et boliglån er en låneform som er øremerket kjøp av bolig, og banken står med sikkerhet i eiendommen. Om boliglånet skulle misligholdes, kan derfor banken potensielt tvangsselge boligen for å innfri lånet.

Boliglån er noe de fleste vil ha bruk for om de skal kunne kjøpe sin første bopel. Boliglånet finansierer boligkjøpet, og du som låntaker kan deretter betale ned på lånet gjennom avdrag.

Mange har også behov for å søke om boliglån dersom de skal selge eksisterende bolig og kjøpe en ny, dyrere bolig. Det er også aktuelt å søke om boliglån om du skal flytte boliglånet ditt til en ny bank for bedre lånevilkår.

Boliglånsforskriften: Hvilke kriterier stilles for å få boliglån?

I 2015 fastslo Finansdepartementet en utlånsforskrift, også omtalt som «boliglånsforskriften». Formålet med denne var å bidra til at den økonomiske utviklingen på det norske boligmarkedet skulle bli mer bærekraftig.

Boliglånsforskriften setter begrensninger for hvem bankene kan gi boliglån, og hvor mye penger som er mulig å låne ut. Det er ikke tvil om at utlånsforskriften har gjort det mer utfordrende for mange å komme seg ut på boligmarkedet.

Så, hvilke kriterier stilles egentlig til deg som låntaker om du skal kunne få innvilget en søknad om boliglån?

1. Belåningsgrad: Boliglån utgjør maksimalt 85 % av kjøpesum

Ett av kravene i boliglånsforskriften er at låntaker ikke kan låne mer enn 85 % av kjøpesummen når bolig skal finansieres. Dette betyr at du som låntaker må stille med minst 15 % i egenkapital.

For mange førstegangskjøpere er kravet om egenkapital blant de største hindrene for å komme seg på boligmarkedet. Skal du for eksempel kjøpe en eiendom som koster 3 000 000 kroner, må du ha 450 000 kroner i egenkapital. 

Det kan naturligvis være tidkrevende å spare så mye penger. Derfor har mange behov for hjelp til å dekke egenkapitalkravet – enten det er snakk om forskudd på arv eller hjelp fra en kausjonist.

Bankene har mulighet til å gjøre unntak fra kravet om egenkapital i 10 % av søknadstilfellene. I Oslo er andelen noe lavere, med 8 %. Det er først og fremst førstegangskjøpere som blir prioritert i denne kvoten.

2. Gjeldsgrad: Gjeld kan ikke være høyere enn 5 x inntekt 

Et annet krav for å få boliglån, er at låntakers totale gjeld ikke er høyere enn fem ganger brutto årsinntekt. Her telles ikke bare gjeld fra et eventuelt boliglån med, men også forbrukslån, ubrukte kredittrammer, studielån, billån og lignende.

Har du en bruttoinntekt på 500 000 kroner, kan du derfor ikke ha gjeld som sammenlagt er høyere enn 2 500 000 kroner. Har du et studielån på 300 000 kroner fra før, kan du derfor ikke låne mer enn maksimalt 2 200 000 i boliglån.

3. Stressrente: Du skal kunne betjene lånet med 5 % økning i rentesats

Ifølge boliglånsforskriften skal du også ha god nok inntekt til å kunne betjene lånet dersom renten stiger med 5 %. Boliglånsrenten går opp og ned, og påvirkes blant annet av sentralbankens justering av styringsrenten, som igjen påvirkes av norsk økonomi.

Dersom du søker om et boliglån med 2 % rente i dag, må banken ta høyde for at du også skal kunne betjene lånet med 7 % rente.

4. Avdragsbetaling på boliglån

Utlånsforskriften har også en regel som sier at dersom boliglånet er på 60 % av boligens markedsverdi eller mer, skal låntaker betale minimum 2,5 % av lånet per år. Eventuelt må avdragene tilsvare det et annuitetslån med nedbetalingstid på 30 år utgjør.

I noen tilfeller kan banken likevel gjøre unntak til kravet om minimum avdrag per år for boliglån. 

Kan man få boliglån uten fast jobb?

Ja, det er mulig. Om du har fast, stabil og skattbar inntekt er dette en klar fordel. Fast jobb er likevel ikke en betingelse hos de fleste banker, og det kan derfor være mulig å få boliglån også om du er midlertidig ansatt, student eller har variabel inntekt. 

Banken vurderer alle søknader individuelt, og tar først og fremst hensyn til betjeningsevne og økonomisk kontroll. Ellers gjelder naturligvis generelle vilkår for å kunne få lån – som at låntaker har fylt 18 år (noen banker har høyere aldersgrense).

Hvordan søke om boliglån?

For å kunne kjøpe en bolig må du ha et finansieringsbevis som viser at du kan finansiere boligkjøpet, og dette kan du få dersom banken innvilger søknaden din om boliglån. 

Dersom du ønsker å søke om boliglån, er det lurt å søke hos flere banker. På den måten kan du nemlig innhente flere tilbud, slik at du kan velge det mest gunstige boliglånstilbudet. Bankene gir deg lånetilbud basert på inntekt, gjeld og andre faktorer.

Du kan søke hos ulike banker individuelt, men det er mindre tidkrevende å ta i bruk skjemaet øverst på siden. Her kan du nemlig be om tilbud på boliglån hos flere banker, og du trenger bare å fylle ut ett skjema.

Norske banker som tilbyr boliglån 

Listen er hentet fra Huseierne sin undersøkelse i 2020. Undersøkelsen deres inneholder også mye annen nyttig informasjon du bør sjekke ut.

DNB
Nordea
Danske Bank
Handelsbanken
Cultura Sparebank
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring
KLP Banken
Landkreditt Bank
BN Bank
Boligkreditt.no (Sparebanken Øst )
Bulder Bank (Sparebanken Vest)
Din Bank (Sparebanken Øst)
Himla Banktjenester (Fana Sparebank)
Nordea Direct
NORDirekte (Skagerrak Sparebank)
Nybygger.no (Sparebanken Øst)
OBOS-banken
Sbanken
Storebrand Bank

SpareBank 1 BV
SpareBank 1 SMN
SpareBank 1 SR-Bank
SpareBank 1 Østfold Akershus
SpareBank 1 Østlandet
Bjugn Sparebank
Fana Sparebank
Hegra Sparebank
Hemne Sparebank
Hjartdal og Gransherad Sparebank
Luster Sparebank
Orkla Sparebank
Rindal Sparebank
Romsdal Sparebank
Rørosbanken Røros Sparebank
Sandnes Sparebank
Soknedal Sparebank
SpareBank 1 Gudbrandsdal
SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sparebanken DIN
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sparebanken Øst
Sunndal Sparebank
Tolga-Os Sparebank
Totens Sparebank
Ørskog Sparebank
Birkenes sparebank
Eidsberg Sparebank
Etne Sparebank
Grong Sparebank
Helgeland Sparebank
Marker Sparebank
Oppdalsbanken
Selbu Sparebank
Sogn Sparebank
Valdres Sparebank
Valle Sparebank
Vekselbanken
SpareBank 1 Lom og Skjåk
SpareBank 1 Nordvest

Hvordan velge riktig boliglån?

Selv om boliglånsrenten generelt sett er veldig lav, kan tilsynelatende små renteforskjeller utgjøre store kostnadsdifferanser mellom ulike boliglån. Noe av det viktigste du gjør når du skal velge boliglån, er å se på effektiv rente.

Lånetilbudene du mottar vil ha både en effektiv og en nominell rente. Se gjerne på begge, men førstnevnte vil gi deg best oversikt over lånets totalkostnader. 

Effektiv rente på boliglån forteller deg hva lånet vil koste med både lånerenter, etableringsgebyr, termingebyrer og andre kostnader inkludert.

Finn beste boliglån i dag, ved å la bankene sende deg uforpliktende tilbud.

Rente varierer og settes individuelt.

Eksempel boliglån: Nominell rente fra 5,85 %, effektiv rente 6,11 %, 2 mill. over 25 år, Totalt: 3.492.400,-.

Eksempel omstartslån: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341,-

Eksempel forbrukslån: Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nominell rente varierer fra 6,9 % til 23,4 %. Effektiv rente varierer fra 8,19 % til 49,92 %, dermed kan det være mye penger på spare. Eksempel: kr. 100000/5 år, nom. rente 11.70%, eff. rente 14.13%, etabl.geb. kr. 990. kost 37412. totalt kr. 137412.